Pozemkové spolky

Alej u Boru

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha cca 0,5 km severně od obce Bor u Karlových Varů - slepá polní cesta odbočující ze silnice spojující Bor a Nejdu
charakter Registrovaný významný krajinný prvek - genofondová plocha pro záchranu starých odrůd ovocných stromů
cílový stav Ovocné stromořadí cca 90 stromů s bylinným patrem odpovídajícím mezofilní ovsíkové louce
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita je v majetku EC Meluzína RCAB a je přístupná veřejnosti. Plánek genofondové plochy naleznete na: http://www.plantsdata.com/Genofondy.aspx?plochaGf=Alej%20u%20Boru

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 4691
celkem 4691
 


Přihlásit se