Pozemkové spolky

Areál biocentra Obora

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Východní Polabí
poloha
charakter
cílový stav Obnova mokřadů a biotopu obnažených den rybníků, managementová podpora fytofágního a xylofágního hmyzu, mozaikovitá obnova teplomilných ruderálních společenstev
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 159958
celkem 159958
 


Přihlásit se