Pozemkové spolky

Babidoly - Proseč p. Ještědem

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka
poloha JV od města Liberce, mezi Rašovkou a Prosečí p.J.
charakter Enkláva luk a pastvin na bočním hřbítku s výchozy melafyru pod Rašovkou, s výskytem teplmilných a regionálně vzácnějších druhů rostlin, hub i hmyzu
cílový stav udržet extenzivní hospodaření a variabilitu cenóz od vlhkých a lesnatých lemů po výslunné louky, pastviny a meze s pestrým keřovým patrem a liniemi či remízy vzrostlých dřevin
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 7392
celkem 7392
 


Přihlásit se