Pozemkové spolky

Bednáreček u kolejí

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Hamerský potok
poloha cca 1700 m SV od Bednárce, nedaleko železniční zastávky Kamenný Malíkov
charakter bezkolencová louka s řídkým porostem borovic
cílový stav udržet luční společnstvo s hořepníkem, hladýšem pruským apod. v plochách nezarostlých borovicí (cca 0,3 ha)
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní souhlas s prováděním činnosti 8913
celkem 8913
 


Přihlásit se