Pozemkové spolky

Okolí Smržovského potoka

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Východní Polabí
poloha
charakter
cílový stav Obnova mokřadů a biotopu obnažených den rybníků, managementová podpora fytofágního a xylofágního hmyzu, mozaikovitá obnova teplomilných ruderálních společenstev.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 11691
celkem 11691
 


Přihlásit se