Pozemkové spolky

Blažejovice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha niva potoka na západ od Blažejovic
charakter mokřadní louky při drobném toku včleněné mezi lesy
cílový stav uchovat zvláště chráněné druhy rostlin na lokaliitě, zlepšit stav luk pravidelným sečením
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 22077
písemný souhlas s prováděním činnosti 3360
celkem 25437
 


Přihlásit se