Pozemkové spolky

Boč

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha na západním a severním okraji obce Boč - silnice mezi Stráží nad Ohří a Perštejnem
charakter komplex luk prostoupený rozptýlenou zelení
cílový stav obnova pastvy a výsadby ovocných vysokokmenů
nabídka veřejnosti
poznámkaPozemky jsou přístupné pokud na nich neprobíhá pastva. Prosím nevstupujte na ně pokud jsou ohrazeny elektrickým ohradníkem a pase se na nich skot.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 336298
celkem 336298
 


Přihlásit se