Pozemkové spolky

Částrovické rybníky

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Jihozápadně od obce Vracovice
charakter Soustava rybníků a navazujících mokřadních luk
cílový stav Druhové bohatá mokřadní společenstva
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 8689
jiný pronájem či výpůjčka 7514
písemný souhlas s prováděním činnosti 5088
celkem 21291
 


Přihlásit se