Pozemkové spolky

Čertoryje

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha 2,5 km JV obce Kněždub
charakter nejrozsáhlejší komplex květnatých bělokarpatských luk s vysokou krajinářskou hodnotou a výskytem četných chráněných a ohrožených rostlin a živočichů
cílový stav zachování biodiverzity a původního vzhledu krajiny
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 6805
jiný pronájem či výpůjčka 1893918
ústní souhlas s prováděním činnosti 5869
celkem 1906592
 


Přihlásit se