Pozemkové spolky

Chotobuz - Průhonice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha Lokalita na Chotobuzi je na jižním okraji Průhonic a sousedí s Průhonickým parkem
charakter Genofondová plocha ovocných dřevin v rámci areálu Botanického ústavu Akademie věd České republiky. Sbírka byla založena pravděpodobně 1941.
cílový stav Vysokokmennný sad s ošetřenými stromy a terénním informačním systémem
nabídka veřejnosti
poznámkaSad na Chotobuzi je zatím přístupný pouze v květnu. Mapa genofondové plochy je přístupná na odkazu: http://www.plantsdata.com/Genofondy.aspx?plochaGf=Chotobuz%20Pr%C5%AFhonice

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 15000
celkem 15000
 


Přihlásit se