Pozemkové spolky

Chvojnov

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha V nivě Jedlovského potoka Z od Dušejova v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
charakter Mokřady, podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů. Část lokality je chráněna jako přírodní rezervace Chvojnov.
cílový stav Mokřady, podmáčené a rašelinné louky s výskytem chráněných a ohrožených druhů.
nabídka veřejnosti
poznámkahttp://www.prirodavysociny.cz/cs/49/revitalizace-chvojnov

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 27123
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 22095
písemný souhlas s prováděním činnosti 128387
ústní souhlas s prováděním činnosti 27049
celkem 204654
 


Přihlásit se