Pozemkové spolky

Cihelna Chmeliště

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Denemark
poloha po silnici z Chmeliště směrem na Žíšov
charakter Bývalá cihelna s několika jezírky a výskytem zajímavých druhů živočichů (obojživelníci - čolek, skokani, ropucha, plazi - užovka, slepýš, ještěrka, hmyz - vážky, šídlo, šídlatky) a rostlin (masožravá bublinatka)
cílový stav Pro zachování nejcennějších druhů, které se v bývalé cihelně vyskytují, je potřeba „zastavit sukcesi“ – tedy částečně redikovat křoviny a rákosiny, které celou plochu postupně zarůstají, a postupně se zanášející tůňky občas prohloubit či na vhodném místě vytvořit novou, aby na lokalitě bylo vždy dostatečné množsví vodních ploch různých hloubek a v různém stádiu zarůstání.
nabídka veřejnosti
poznámkaVykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 37066
celkem 37066
 


Přihlásit se