Pozemkové spolky

Čtyřicítka

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Hamerský potok
poloha jižně od silnice z Artolce do Mýtinek (cyklostezka 1007) na pravém břehu potůčku, podtékající silnici cca 0,5 km od Mýtinek
charakter Dobře zachované lesní rašeliniště, s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů (vachta trojlistá, bazanovec kytkokvětý či ještěrka živorodá)
cílový stav
nabídka veřejnosti
poznámkaVykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 5218
písemný souhlas s prováděním činnosti 5000
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 28710
celkem 38928
 


Přihlásit se