Pozemkové spolky

Dalovice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha Dalovice leží na severovýchodním okraji Karlových Varů, samotná lokalita je na jejich severozápadním okraji
charakter Drobné vodní plochy včetně návazných suchozemských částí poskytují životní prostředí pro různé druhy obojživelníků a plazů. Dokladován výskyt skokana zeleného, ropuchy obecné, čolka obecného. Dále zde žije užovka obojková, ještěrka obecná a slepýš křehký.
cílový stav V okolí tůní stabilizace vodních nádrží, zkvalitnění bylinného patra (odstranění invazních druhů) a stromového patra (podpora listnatých a nektarodárných dřevin), v místech ovocných výsadeb jejich údržba a evidence, v části s botanickou zahradou budování kolekce květeny Karlovarského kraje
nabídka veřejnosti
poznámkaČást lokality je určena k návštěvám veřejnosti. Návštěvy větších skupin domluvte v pracovní době s Mgr. Vladimírem Zichou na tel: 736514081 a e-mailu: vladimir-zicha@volny.cz; Část lokality tvořící VKP Dalovické tůně je veřejnosti nepřístupná.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 96477
celkem 96477
 


Přihlásit se