Pozemkové spolky

Dobré hory

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha 1,9 km jižně od obce Kněždub
charakter Jedná se o bývalé sady, nyní zarostlé náletovými dřevinami a keři. Tato lokalita má velký potenciál, že se na ni - po jejím vyčištění a pravidelné údržbě - znovu objeví vzácné druhy rostlin a živočichů.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 9954
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 1554
jiný pronájem či výpůjčka 64654
celkem 76162
 


Přihlásit se