Pozemkové spolky

Dolnokralovické hadce

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Lesní komplex u Bernartic, na březích VN Želivka
charakter Hadcové bory a stepi u VN Želivka, botanicky významné území, z větší části nepřístupné veřejnosti
cílový stav Zachování biodiverzity území, zlepšení stavu biotopů
nabídka veřejnosti
poznámkaÚzemí je z větší části nepřístupné kvůli ochrannému pásmu VN Želivka. Přístupná část podél silnice Bernartice - Borovsko je vybavena infopanely a altánem.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 340410
celkem 340410
 


Přihlásit se