Pozemkové spolky

Farma Jakubov

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha Osada Jakubov patří k obci Vojkovice nad Ohří na severozápadním okraji Doupovských hor. Lokalita těsně přiléhá k severovýchodnímu okraji osady.
charakter Komplex pozemků pastvin s typickými travními společenstvy Doupovských hor prostoupený stromy a křovinami včetně několika stovek ovocných stromů starých odrůd. Výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
cílový stav Udržení stávajícího charakteru lokality, omezení invazí nepůvodních rostlinných druhů.
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita není vhodná k návštěvě, majitel pozemků je chovatelem agresivního koně a celá lokalita slouží k chovu ovcí.

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 150984
celkem 150984
 


Přihlásit se