Pozemkové spolky

Hajnice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha Z až SZ od obce Šimanov, V a JV od Branišova
charakter komplex vlhčích luk, krátkostébelných trávníků a tůní s rybníkem Hajnice
cílový stav zachování mozaiky druhově pestrých lučních společenstev, keřových remízků, pramenišť a tůní, představujících biotop ohrožených druhů živočichů
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 29490
celkem 29490
 


Přihlásit se