Pozemkové spolky

Hlupice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Meluzína
poloha Nedaleko osady Hlupice podél místní komunikace směrem na Třebušín - vše okres Litoměřice.
charakter Genofondová plocha odrůd hrušní z Českého středohoří vedná jako alej mezi lučními pozemky podél polní cesty z Hlupice do Třebušína.
cílový stav Pravidelné sečení ruderalizovaných ploch, regulace nevhodných dřevin, ošetření ovocných stromů z původních výsadeb, dosadba nových sazenic starých odrůd. Obnova krajinného rázu tradiční ovocnářské oblasti v Českém středohoří.
nabídka veřejnosti
poznámkaStromy v genofondové ploše jsou opatřeny popiskami s QR kódy pro vstup do databáze Archiv starých odrůd na www.stareodrudy.cz/

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 40404
celkem 40404
 


Přihlásit se