Pozemkové spolky

Horní Černá Studnice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka
poloha Černostudniční hřeben, nad obcí Nová Ves nad Nisou
charakter VKP, mozaika různě podmáčených luk a mokřin
cílový stav mozaika pestrých lučních poroštů a mokřadů s keři a soliterami
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 2938
celkem 2938
 


Přihlásit se