Pozemkové spolky

Hraničky

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Arion
poloha 0,3 km SV směrem od obce Hraničky.
charakter Xerotermní stráně bohaté teplomilné vegetace s výskytem vzácných druhů hmyzu, např. okáč strdivkový a saranče vrzavá. Zjištěna byla i užovka hladká.
cílový stav Pravidelná seč podporující obnovu teplomilných trávníků, případné vyřezání rozrůstajících se křovin.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 7542
písemný souhlas s prováděním činnosti 10419
celkem 17961
 


Přihlásit se