Pozemkové spolky

Hutě

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Brontosaurus Mařatice
poloha
charakter Travní porosty na lokalitě patří k druhově nejbohatším trávníkům Evropy. Vyskytuje se zde kolem 20 druhů z červeného seznamu cévnatých rostlin. Na ploše aktuálně navržené k odkupu se vyskytují například Dactylorhiza sambucina, D. majalis, Gentianella lutescens s.s., Gymnadenia densiflora, Ophioglossum vulgatum, Valeriana dioica, je zde izolované nejsevernější lokalita Rosa gallica. Vyskytuje se zde řada ohrožených a chráněných druhů motýlů (Brenthis hecate, Maculinea sp.), měkkýšů (Vertigo moulinsiana, V. angustior) i obratlovců (užovka stromová). Na menší části plochy probíhá přirozená sukcese dřevin; většina je mozaikou lučních společenstev.
cílový stav Seč, klučení náletových dřevin, mozaikovitá seč, podpora obojživelníků a plazů (hadníky), výsadby solitérních stromů.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 16997
celkem 16997
 


Přihlásit se