Pozemkové spolky

Jehliště

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Svah vrchu Javorová skála
charakter Jedlobukový prales
cílový stav Bezzásahový stav lesa
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
věcné břemeno včetně předkupního práva zapsaného v KN 74115
celkem 74115
 


Přihlásit se