Pozemkové spolky

Jezdovické rašeliniště

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha Asi 12 km JZ od Jihlavy a 1,5 km Z od Jezdovic.
charakter Prameništní rašeliniště s výskytem chráněných a ohrožených druhů (jednokvítek velekvětý, kruštík bahenní, rosnatka okrouhlolistá, vemeník dvoulistý, prstnatec májový, srpnatka fermežová...) s ložiskem rašeliny o původní mocnosti až 2 m.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 1328
celkem 1328
 


Přihlásit se