Pozemkové spolky

Jindřiš meandr

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Hamerský potok
poloha 49°9'9.126"N, 15°3'13.234"E
charakter Rozáhlá plocha v nivě Hamerského potoka uvnitř meandru, písčiny, mokřad
cílový stav Citlivě využívané pastviny a louky
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 32833
celkem 32833
 


Přihlásit se