Pozemkové spolky

Jindřišské údolí

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Hamerský potok
poloha
charakter Pestrá mozaika lesních a lučních společenstev ve skalnatém údolí Hamerského potoka
cílový stav Uchování současného stavu - kosené louky a z větší části bezzásahové lesní porosty.
nabídka veřejnosti
poznámkaVykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 90552
celkem 90552
 


Přihlásit se