Pozemkové spolky

Jinošovské údolí

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Dolní částí Jinošovského údolí prochází červeně značená turistická stezka z Vlašimi do Kondrace
charakter Malebné údolí na Podblanicku s pěti rybníky (Galilejský, Vápenský, Kačák, Jírovec a Utopenec) na potoce Orlina a přilehlými podmáčenými loukami. Výskyt vzácných druhů rostlin a živočichů (zevar vzpřímený, ďáblík bahenní, prstnatec májový, vrba plazivá, ptáci pěnice pokřovní, cvrčilka zelená, moták)
cílový stav Louky jsou pravidelně koseny, olšiny vesměs ponechány v bezzásahovém režimu, v rybnících, které byly kompletně zrekonstruované, je udržována jen minimální rybí osádka, která neohrožuje ostatní vodní živočichy.
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita vykupována v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 91456
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 11466
jiný pronájem či výpůjčka 55830
písemný souhlas s prováděním činnosti 7640
celkem 166392
 


Přihlásit se