Pozemkové spolky

Kamenec

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Radnice
poloha Po zelené turistické značce z Radnic do Kamence
charakter Komplex luk, křovin a skalnatých strání nad údolím Radnického potoka, na severozápadním úbočí vrchu Hrádek. Výskyt vzácných druhů hmyzu (střevlík Nebria salina, mandelinka Chrysomela cerealis, dva vzácné druhy modrásků - modráska bahenního a modráska očkovaného)
cílový stav Na loukách a části stepních svahů je prováděna speciální mozaikovitá seč, vyhovující zdejšímu hmyzímu obyvatelstvu. Křovinami zarostlé svahy jsou prozatím ponechány bez zásahů – je sledován jejich vliv na hmyz (a též ptáky), pokud by se to jevilo jako potřebným, byly by křoviny částečně redukovány.
nabídka veřejnosti Naučná stezka
Samostatné infopanely
poznámkaVykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 6803
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 46624
ústní souhlas s prováděním činnosti 4784
celkem 58211
 


Přihlásit se