Pozemkové spolky

Kamenný Dvůr

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Kynšpersko
poloha Lokalita se nachází jižně od Kynšperku nad Ohří. Vzhledem k charakteru terénu je přístup velmi obtížný.
charakter Mozaika stanovišť s různým stupněm zamokření. Nejvýznamnějším biotopem na této lokalitě jsou vápnité mechové stanoviště, které jsou v západní části ČR vzácné. Dalšími biotopy jsou střídavě vlhké louky, vlhké pcháčové louky, podmáčené olšiny a malé fragmenty rašelinišť. Je zde prokázán výskyt kriticky ohrožené pěchavy vápnomilné.
cílový stav Výřezy náletových dřevin a odstranění nahromaděné stařiny. V následujících letech mozaikové kosení. Management bude upřesněn vzhledem k charakteru lokality.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 13148
celkem 13148
 


Přihlásit se