Pozemkové spolky

Kleniční vrch

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha
charakter Zbytek původní pastviny okolo kóty Kleniční (523 m n.m.), 2 km SV od města Dačice u silnice č. 407 směrem na Novou Říši. Na vrcholu kóty bývalý selský lůmek, za minulého režimu zavezený kontaminovanými odpady z nedalekého strojírenského podniku Praga (dnes TRW-DAS a.s.). Vegetace suchých trávníků na svazích kolem lůmku s výskytem významných druhů bývala dlouhodobě kosena místními hospodáři, v posledních letech však zůstává ladem a zarůstá expanzivními druhy trav a nálety dřevin.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 12460
celkem 12460
 


Přihlásit se