Pozemkové spolky

Končiny, Nová Ves

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha
charakter Jedná se o velmi dobře zachovalou lokalitu suchých trávníků na vápencovém podkladu, zcela ojedinělou v okrese Třebíč.. Lokalita hostí řadu vzácných a regionálně významných druhů rostlin, motýlů, brouků (černýš rolní, záraza zardělá, velká populace hlaváče žlutavého, kudlanka nábožná, modrásek jetelový a další). Pěkné jsou i okraje pole plné teplomilných plevelů (ostražka stračka, konopice úzkolistá, voskovka menší).
cílový stav odstranění náletu a navezeného odpadu
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 4892
celkem 4892
 


Přihlásit se