Pozemkové spolky

Křížovský lom

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Jižně od Kondrace
charakter Opuštěný lom s výskytem obojživelníků, plazů a teplomilného hmyzu. Hnízdiště výra velkého.
cílový stav Zachování biodiverzity, studium sukcese.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 17498
celkem 17498
 


Přihlásit se