Pozemkové spolky

Kunšovec

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha na svahu nad dálnicí severovýchodně od Velkého Meziříčí
charakter Velmi dobře dochované společenstvo suchých trávníků s výskytem řady ohrožených druhů rostlin.Na lokalitě se vyskytují ohrožené druhy rostlin smil písečný (Helichrysum arenarium, SO, C2), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata, C3), r. Dilleniův (V. dilennii, C4), pampeliška „červenoplodá“ (Taraxacum erythrospermum, C4), sesel sivý (Seseli osseum, C4), psineček tuhý (Agrostis stricta, C4) a řada teplomilných druhů hmyzu včetně kriticky ohrožené kudlanky nábožné (Mantis religiosa).
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 7461
celkem 7461
 


Přihlásit se