Pozemkové spolky

Les Papradná

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Podbeskydí
poloha úpatí Ondřejníku - Kunčice p.O.
charakter Les zvláštního určení, komplex lesního porostu (věk okolo 115 let)
cílový stav Ochrana druhové rozmanitosti, vybudování naučné stezky, zřízení mokřadu pro obojživelníky
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 149196
celkem 149196
 


Přihlásit se