Pozemkové spolky

Libocké mokřady

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Kynšpersko
poloha U vlakového nádraží Kynšperk nad Ohří
charakter Vodní nádrže v k.ú. Kynšperk nad Ohří vzniklé propadem části poddolovaného území významné z hlediska postupného rozvoje biodiverzity mokřadního charakteru
cílový stav Ochrana vzniklé vodní plochy a přilehlých břehových porostů, zajištění vhodných podmínek pro rozvoj biodiverzity.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 60368
celkem 60368
 


Přihlásit se