Pozemkové spolky

Louky u rybníka Sýkorník

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Zvoneček
poloha na severním břehu rybníka Sýkorník, k.ú. Mníšek pod Brdy a Čísovice
charakter podmáčená louka na severním břehu rybníka Sýkorník s výskytem zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů
cílový stav zabránit postupující sukcesi lokality, zachovat její biologickou hodnotu
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 16307
celkem 16307
 


Přihlásit se