Pozemkové spolky

Megovka

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Čertoryje
poloha cca 200 m severně od chaty Filipov u Javorníku
charakter travní porost, výskyt chráněných druhů rostlin a živočichů
cílový stav zabezpečení biodiverzity
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 1784
jiný pronájem či výpůjčka 29426
celkem 31210
 


Přihlásit se