Pozemkové spolky

Minártice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha Mezi Minárticemi a Sledovicemi
charakter Druhově bohatá mokřadní louka
cílový stav Zachování biodiverzity luk spoluprací se zemědělci.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
ústní dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 66160
celkem 66160
 


Přihlásit se