Pozemkové spolky

Mokřadní louka u Křivsoudova

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha prameniště Černého potoka jihozápadně od Křivsoudova
charakter Mokřadní louka s výskytem prstnatce májového a vachty trojlisté
cílový stav sečená louka se stabilním výskytem cílových druhů
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 7022
celkem 7022
 


Přihlásit se