Pozemkové spolky

Mutišov

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha JJV od obce Mutišov
charakter Jedná se o střídavě vlhká až slatinná luční lada v mělkém údolí jjv. od Mutišova, představující snad jedny z posledních zachovalých společenstev střídavě vlhkých trávníků sv. Molinion caeruleae až slatinných luk na bázemi bohatších podkladech, které zůstali v regionu celého Dačicka a Slavonicka zachovány.
cílový stav Lokalita je zasažena expanzí třtiny křovištní (Calamagrostis epigejos) a rákosu (Phragmites communis), který dělí plochu na dvě relativně zachovalé části. Vlivem dlouhodobé absence seče je zde nahromaděno velké množství stařiny, což výrazně omezuje druhovou pestrost trávníků a brání rozvoji populací vzácných a ohrožených druhů. Významná je také značná míra eutrofizace, zejména v okrajových částech. Při obnově pravidelné seče a jejím důkladném provedení včetně pečlivého vyhrabání biomasy však lze přepokládat rychlé zlepšení stavu.
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemný souhlas s prováděním činnosti 8730
celkem 8730
 


Přihlásit se