Pozemkové spolky

Na Kačíně

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha údolí drobného toku vlevo od silnice Vlašim - Čechtice
charakter navrhovaná PP s výskytem zvlášě chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů, zahrnuje mokřadní louky
cílový stav zachování cenného ekosystému mokřadních luk ve spolupráci s místními hospodáři
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 10669
písemný souhlas s prováděním činnosti 6571
celkem 17240
 


Přihlásit se