Pozemkové spolky

Na Nebesích

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Radnice
poloha severovýchodně od Radnic
charakter Lokalita se skládá ze dvou částí. Opuštěného ovocného sadu zarůstajícího náletovými dřevinami a luční enklávy degradované dlouhodobou absencí obhospodařování.
cílový stav
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 15505
celkem 15505
 


Přihlásit se