Pozemkové spolky

Na Oklice

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Gallinago
poloha Severně od Milíčova v okrese Jihlava v Kraji Vysočina
charakter Prameništní a rašelinné louky zarůstající terestrickou rákosinou s výskytem chráněných a ohrožených druhů, lokalita je součástí přírodní rezervace Na Oklice
cílový stav Prameništní a rašelinné louky
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 4117
celkem 4117
 


Přihlásit se