Pozemkové spolky

Na ostrově

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha JZ od obce Nemíž, na pravém svahu údolí potoka ústícího do Blanice
charakter bývalé pastviny na příkrých stráních v údolí menšího potoka včetně nivních luk s vystupujícími skalkami – bohatá populace jalovce obecného, výskyt cenných organismů, zejména hmyzu a hub
cílový stav zajistit dlouhodobou perspektivu území tradiční formou hospodaření (pastva jalovcových strání, sečení luk)
nabídka veřejnosti
poznámkaLokalita je vykupována v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
vlastnictví 3558
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 53188
celkem 56746
 


Přihlásit se