Pozemkové spolky

Nad Lipinou

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek pro přírodu a památky Podblanicka
poloha západně u Dálkovic u Trhového Štěpánova
charakter mokřadní louky s prstnatci májovými a vachtou
cílový stav sečená mokřadní louka
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 2859
písemný souhlas s prováděním činnosti 7186
celkem 10045
 


Přihlásit se