Pozemkové spolky

Niva Hamerského potoka nad Vajgarem

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Hamerský potok
poloha levý břeh Hamerského potoka před ústím do rybníku Vajgar
charakter mokřad s olšinou a rašeliništěm
cílový stav na části mokřadu pravidelné kosení, sledování vybudované tůně, v plánu naučná stezka
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 96290
celkem 96290
 


Přihlásit se