Pozemkové spolky

Opičák

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Mokřady a louky Liberecka
poloha
charakter Lesík s několika tůněmi uvnitř Liberecké aglomerace. Unikátní pseudolužní porost, různorodost biotopů, významné útočiště řady živočichů (zejména obojživelníků a ptactva)
cílový stav Prováděny pouze drobné zásahy podporující přirozenou obnovu ve prospěch původních druhů dřevin. Veškerá dřevní hmota je ponechána na místě (při zachování průchodnosti stávajících cest) jako biotop zejména hmyzu a hub. Jsou tlumeny invazivní druhy rostlin, zejména křídlatka. Jedním z klíčových úkolů je zachování vody v alespoň části stávajících rybníčků.
nabídka veřejnosti
poznámkaVykoupeno v rámci kampaně Místo pro přírodu

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
užívání pozemku ve vlastnictví ÚVR ČSOP 43636
celkem 43636
 


Přihlásit se