Pozemkové spolky

Orchideová louka Kolová

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Kynšpersko
poloha
charakter Podhorská mezofilní až vlhká louka s výskytem starých lučních mravenišť a mateřídouškovými kopečky a zaniklým výskytem orchideí
cílový stav Orchideová druhové bohatá louka
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 17034
celkem 17034
 


Přihlásit se