Pozemkové spolky

PP Ptáčovské rybníky

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha Ptáčov
charakter Několik drobných lokalit na skalnatých kopečcích v okolí Starého Ptáčovského rybníka a břehy tůně ve výtopě rybníka. Vyskytují se zde typické druhy teplomilné flóry typické pro okolí Třebíče s rozraziem rozprostředným, smilem písečným a dalšími teplomilnými prvky. Pestrá společenstva hmyzu a pavouků reprezentuje např. kudlanka nábožná, okáč kostřavový nebo mravenec zrnojed.
cílový stav udržení stavu
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
písemná dohoda o ochraně, smlouva o spolupráci či obdobná dohoda 8600
celkem 8600
 


Přihlásit se