Pozemkové spolky

PR Na Podlesích

spravující pozemkový spolek Pozemkový spolek Chaloupky
poloha za obcí Hrutov v údolí potoka Stráž
charakter Podmáčená rašelinná louka s výskytem vstavače májového, vachty trojlisté, vrby rozmarýnolisté, kuňky ohnivé,ještěrky živorodé a dalších druhů typických pro podhorskou louku
cílový stav mosaikovité kosení
nabídka veřejnosti

Pozemky na lokalitě

právní vztah výměra celkem [m2]
jiný pronájem či výpůjčka 1084
celkem 1084
 


Přihlásit se